Chính sách vận chuyển

  • Hình thức vận chuyển sẽ được trao đổi cụ thể giữa 2 bên là người mua và người bán để phù hợp nhất với tình hình của các bên sẽ vận chuyển khi các giao dịch đều đã hoàn tất. 
  • Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng vận chuyển đến với quý khách, hàng hóa luôn được nguyên vẹn khi vận chuyển đến người nhận
Tin khác